De Roze Ridder

Korte inhoud:

2018 – De Roze Ridder

Bij Tuss-Enin is het weer volop ambiance. En dat komt niet in het minst door het grappige stuk dat ze binnen enkele weken zullen spelen: de Middeleeuwse Komedie “De Roze Ridder” van Bart Spaey. We nemen jullie mee naar de donkere middeleeuwen, waar jonkvrouwen nog graag bloemen plukken en de Rode… ik bedoel de RoZe Ridder… alom bekend en gevreesd is. Het is een tijd waarin rabauwen altijd Kludde heten, kerken worden verkracht, prinsessen worden geplunderd, teergeliefden elkaar innig omhelsden (kussen bestond nog niet!) en de hofnar vrolijk rondhuppelt in het kasteel van Koning Richard & Trees Van Oostenrijk.
We moeten eerlijk toegeven dat tot nog toe niet alles van een leien dakje is gelopen, dus we willen u alvast waarschuwen voor eventuele hilarische misverstanden en versprekingen tijdens de voorstelling. Grappig wordt het in elk geval!

Met:
Albert, Anja Delfosse, Annelies Van Eeckhoudt, Arne Craps, Bart Mahieu, Jan Van Eeckhoudt, Joren Thorisaen, Katleen Van Eeckhoudt, Lies Mahieu, Pol Mutton & Yuri Van Havere

Foto’s: